กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ต่ากีญะ

อีกหนึ่งกลุ่มอาชีพของบ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 มีสมาชิก 30 คน มีคุณราตรี ปรีชญาวิชัยกุล เป็นประธานกลุ่มจนถึงปัจจุบัน ผ้าทอกระเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ สืบทอดการทอผ้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดความรู้ ให้กับทายาทและกลุ่มเยาวชนกลุ่มที่สนใจได้เรียนรู้การทอผ้า และการตัดเย็บเพื่ออนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิม และพัฒนาสินค้าลวดลายใหม่ ๆ ต่อไป

ผ้าทอกระเหรี่ยงของกลุ่มจากฝีมือชาวบ้านชนเผ่า ปา กา ญอ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว จำหน่ายทั้งเสื้อ ผ้าคลุม กระเป๋าย่าม เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ราตรี ปรีชญาวิชัยกุล

62 ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 085-724-1338
อีเมล์ : far.789999@gmail.com
Social : FB : Karen style – ผ้าทอกะเหรี่ยง, ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านป่าปุ๊