วิสาหกิจชุมชนปักผ้าฝ้ายบ้านป่าปุ๊

ศูนย์รวมผ้าปักชาติพันธุ์ สินค้าโอทอป (OTOP) ระดับ 5 ดาวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือที่รู้จักกันดีในนามของร้านพิมพาผ้าปัก โดยมี นางรวิวรรณ กองวัฒนาสุภา เป็นประธานกลุ่มทำหน้าที่ในการออกแบบและการปักเม็ดเงิน ร่วมกับสมาชิกกลุ่มแต่ละคนที่มีหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น ทอผ้า ปักลูกเดือย ตัดเย็บ ส่งสินค้า เป็นต้น

เน้นผลิตเสื้อผ้าพื้นเมืองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อาทิ กะเหรี่ยง ไทใหญ่ ม้ง ลาหู่ พื้นเมือง ล้านนา และชาติพันธุ์อื่น ๆ ใช้การปักมือ และสอดแทรกความเป็นธรรมชาติของลูกเดือย ตัดเย็บจากผ้าทอของสมาชิกในชุมชน จึงได้ลวดลายสวยงาม แปลกตา และทรงคุณค่า

รวิวรรณ กองวัฒนาสุภา

82 ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 095-416-5974
อีเมล์ : rawiwan9201@gmail.com
เว็บไซต์ : https://ช้อปของฝาก.com/rawiwan/
Social : FB : พิมพา ผ้าฝ้าย ผ้าใยกัญชง