กลุ่มผ้าปักมือผ้าชนเผ่าประยุกต์

เกิดขึ้นจากการรวมกันของกลุ่มผ้าปักชาววังของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดดเด่นที่ลวดลายปักแบบฉบับชาววังจากช่างปักฝีมือดี และมีความรู้ความสามารถต่อยอดพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าให้เข้ากับยุคสมัย จึงได้ลวดลายปักเฉพาะตัว เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า

ผ้าชนเผ่าประยุกต์ ตัดเย็บจากผ้าพื้นเมือง ผ้าปักมือ ผ้าชนเผ่า มีการดัดแปลงดีไซน์และลวดลายปักแบบชาววังให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น กลายเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นพื้นเมืองที่คนทั่วไปสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน

พรทิพย์ เมืองเมา

128 ม.4 บ.นาป่าแปก ต.หมอกจำแป่ อ. เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 085-419-5823
อีเมล์ : tip7744@gmail.com
Social : FB : แฟชั่นชนเผ่า @nppfashion