อารีย์เสื้อไต กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลจองคำ

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ปัจจุบันมี นางอารีย์ ประดิษฐ์พันธ์ เป็นประธาน โดดเด่นและเชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดชนเผ่าตามวัฒนธรรมการแต่งกายของชนพื้นเมืองซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะชุดเสื้อผ้าชาวไทใหญ่ ต่อมาได้รับประทานลายผ้า ลายขอ จากเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งใช้การปักด้วยมือ ตัดเย็บเป็นเสื้อ ทำให้สินค้าเป็นที่นิยมในหลายกลุ่ม ทั้งค้าปลีก และส่ง หรือตัดเย็บเพื่อใช้ในงานราชการ และทางกลุ่มยังมีการเปิดสอนตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับกลุ่มผุ้สนใจ นำไปสู่การสร้างอาชีพ และก่อเกิดรายได้ที่ยั่งยืนของคนในชุมชน 

ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม ได้แก่ ‘เสื้อไต’ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งปัก และไม่ปัก ปักตามแบบโบราณหรือสมัยใหม่ โดยแบบสมัยใหม่จะมีทั้งปักลายดอก และปักฉลุ แต่จะเน้นตรงกระดุมที่ขอดด้วยมือ หรือที่เรียกกันว่า ‘กระดุมขอด หรือกระดุมไต’

อารีย์ ประดิษพันธ์

137/3 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 082-195-9459
อีเมล์ : arree_st@hotmail.com
Social : FB : อารีย์เสื้อไต