ภาวิดาผ้าพื้นเมือง

ภาวิดาผ้าพื้นเมือง ธุรกิจแปรรูปผ้าและจำหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมืองคุณภาพดี ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีขนาดรูปร่างใหญ่ หรือรูปร่างท้วม ภายใต้แนวคิด ‘เสื้อผ้าที่เสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้สวมใส่’ ของ คุณภาวิดา  ผ่องศรีธนสกุล

ผลิตภัณฑ์ของ ภาวิดาผ้าพื้นเมือง ใช้เทคนิคการตัดต่อผ้าที่ช่วยปรับรูปร่างของผู้สวมใส่ให้ดูรูปร่างเล็กลง ปราดเปรียว มีสัดส่วนทะมัดทะแมงขึ้น รวมไปถึงการเลือกใช้โทนสีและลวดลายผ้าที่นำมาตัดเย็บชิ้นงาน ที่ช่วยเสริมความมั่นใจของกลุ่มเป้าหมาย

ภาวิดา ผ่องศรีธนสกุล

67 หมู่ 1 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 097-935-6260
อีเมล์ : nuicm2516@gmail.com
Social : FB : ภาวิดา ผ้าพื้นเมือง