Sapawalaiphan

Sapa หรือ ซะปะ เป็นคำภาษาเหนือ หมายถึง ความหลากหลาย ในที่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของสินค้าที่ได้มาจากผ้า และการปักลายต่าง ๆ  ส่วน Walaiphan คือชื่อของคุณวลัยพรรณ ไชยเบญจพงศ์ ประธานกลุ่มผู้สร้างงานฝีมือให้กับชาวบ้านในชุมชนออนใต้ทั้งผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ

ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของกลุ่ม คือ ผ้าใยกัญชงจากผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ปักมือ ด้นสดตัวต่อตัว ลายต่อลาย สร้างสรรค์ลวดลายตามความสนใจและจินตนาการของผู้ปัก ลายปักบนผ้าแต่ละชิ้นจึงมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก และบางชิ้นใช้เวลาปักนานหลายเดือน ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้าของชาวออนใต้ คือ ลายชุมชน ลายดอกพิกุล และลายเมล็ดข้าวสาร ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากกลุ่มลูกค้า และได้รับรางวัลระดับประเทศการันตีมากมาย

วลัยพรรณ ไชยเบญจพงศ์

26 ม.9 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 099-139-7478
อีเมล์ :
Social : FB : Sapawalaiphan