SKC Houseland Export

ผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้า หัตถกรรมอุตสาหกรรมแปรรูปสิ่งทอ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มล้านนาประยุกต์และกระเป๋า เครื่องแต่งกายหัตถกรรมถักมือ ชิ้นงานจะสื่อออกมาด้วยวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมบรรพบุรุษล้านนา ผสมผสานจีน เชื้อสายสิบสองปันนา เวียงคำแถน ภูฐานหลวงประเทศจีน รับจ้างผลิตสินค้าให้บริษัทไปขายในแบรนด์ของตัวเอง ผลิตแบบ Uniform และผลิตสินค้าแบบ Made to order

ปัจจุบัน บริหารงานและดำเนินธุรกิจภายในครอบครัว ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งจีน ญี่ปุ่น อินเดีย สิงค์โปร์ และมาเลเซีย

กชพร จันทร์แก้ว

103/3 หมู่ 3 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 095-516-7878
อีเมล์ : kodchaporn.tonaor@gamil.com
info@skckadphat.co.th
เว็บไซต์ : www.skckadphat.co.th
Social : FB : SKC Kadphat Line : SKC22277