ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญไตรภพ

หจก.เจริญไตรภพ  ผลิตแผ่นตกแต่งผนังและดูดซับเสียงจากฟางข้าวและกะลากาแฟ ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้ชื่อแบรนด์ Wasoo และ Ganfai  จากแนวคิดการใส่ใจสิ่งแวดล้อมของ คุณกรรจิต  นาถไตรภพ นำไปสู่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
สามารถใช้งานได้จริง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อโลกและสุขภาพของผู้คน

ในกระบวนการผลิตชิ้นงาน มีการใช้เทคโนโลยีการบีบอัดเส้นใยธรรมชาติ และใช้สีจากธรรมชาติ 5 สี ได้แก่ สีดำจากมะเกลือ สีน้ำเงินจากฮ่อมหรือคราม สีแดงจากฝาง สีเขียวจากเพกาผสมฮ่อมหรือคราม และสีม่วงจากฝางผสมฮ่อมหรือคราม

กรรจิต นาถไตรภพ

140 หมู่ 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 061-542-4469
อีเมล์ : ganfai140@gmail.com
เว็บไซต์ : www.wasoo.co
Social : FB : Wasoo