เฮือนปอกระดาษสา

เฮือนปอกระดาษสา  ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งผลิตสินค้าเกี่ยวกับกระดาษสาหลากหลายรูปแบบ อาทิ สมุดโน๊ต กรอบรูป โคมไฟ ถุงกระดาษสา และกล่องใส่ของ มีจุดเริ่มต้นจากความรักในการทำกระดาษสาของ คุณทัศนีย์  วุฒิเจริญ  ที่ผลักดันธุรกิจครอบครัวก้าวเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน 

ผลิตภัณฑ์ของ เฮือนปอ มีจุดเด่นจากการบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาผ้าทอและเชือกกระดาษสา แปรรูปกระดาษสาให้เป็นเส้นด้ายไปทอเป็นผ้าทอกระดาษสา ออกแบบกระเป๋าตามสมัยนิยมที่คงอัตลักษณ์ชุมชนไตลื้อหนึ่งเดียวในเมืองไทย

ทัศนีย์ วุฒิเจริญ

55 หมู่ 4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 081-950-4392
อีเมล์ : sapaper@hotmail.com
Social : FB : เฮือนปอสา Line : hpsapaper