Daniel Jewelry Design

Daniel Jewelry Design ธุรกิจรับผลิตและออกแบบเครื่องประดับทุกชนิด โดยใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม มีภาพลักษณ์แตกต่างจาก MP Jewelry Part., Ltd. Chiang mai ที่เป็นแบรนด์เดิม มีจุดเริ่มต้นจากความชื่นชอบและหลงในผลงานศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับ นำมาสู่การเปิดกิจการสร้างสรรค์ผลงานที่มีสีสันสวยงาม ชวนหลงไหล และมีเอกลักษณ์เฉพาะของ คุณจิรสิน  คำใจ

จิรสิน คำใจ

100/2 ซอย 6 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 082-605-8642
อีเมล์ : jirasinmos@gmail.com
Social : FB : Daniel Jewelry Design ศิลปะเครื่องประดับคุณภาพสูง