Yes'er

Yes'er แบรนด์สร้างสรรค์ชิ้นงานจากวัสดุต่าง ๆ ที่มาจากหลากหลายชุมชน ผ่านกระบวนการคิด การออกแบบเพื่อให้เกิดชิ้นงานที่แตกต่างแต่ลงตัว คงกลิ่นอายของความเป็นตัวตน สอดแทรกอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ผ่านมุมมองของการออกแบบและกระบวนการผลิตที่มีการนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชิ้นงาน

ผลงานของ Yes’er เกิดจากการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายไทลื้อของชุมชน มาประยุกต์กับลวดลายและสีสันต่าง ๆ ที่ได้มาจากใบไม้มงคลที่ใช้ในพิธีกรรม หรือไม้มงคลที่ปลูกภานในชุมชน อาทิ มหาโชค โกสน ดาวเรือง  สร้างสรรค์เป็นผ้าพิมพ์ Eco Luck  ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสานเข้ากับความเชื่อได้อย่างมีเอกลักษณ์

เสถียร พิณราษฎร์

69 หมู่ 17 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
โทรศัพท์ : 081-784-5628
อีเมล์ : yesertime@gmail.com
Social : FB : Yes’er