วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านสบเปิง

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านสบเปิง เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านหัตถกรรม อาทิ การเย็บกระเป๋า การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จากการรวมกลุ่มของสมาชิกภายในตำบล ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านหัตถกรรม เพื่อให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2562

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านสบเปิง ได้จัดทำเครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อร้าน ‘เชียงคราม’ และ ‘AmLeatherShop’  ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามและผ้าฝ้าย โดดเด่นด้วยลวดลายอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ

กชณิภา หัตถโกศล

123/1 หมู่ 5 บ้านไร่ ต.สบเปิง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 086-351-6656
อีเมล์ : bansoppoeng@gmail.com
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/view/bansoppoeng
Social : FB : วิสาหกิจชุมชน “หัตถกรรมบ้านสบเปิง”
Youtube : Bansoppoeng Handicraft