ร้านฝ้ายคำแก้ว

ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำมือ ประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าพื้นเมือง ตั้งอยู่ในตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งใน OTOP ตำบลสันปูเลย และผ่านการตรวจสอบจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) อำเภอดอยสะเก็ด ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์ทำมือของทางร้านมีทั้งเสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป เสื้อพื้นเมือง และกำลังขยายสู่ตลาดสินค้าประเภทของฝาก และของที่ระลึก มีการตัดเย็บด้วยความประณีต ละเอียด สวยงาม และยังมีบริการรับตัดเสื้อผ้าตามความต้องการของลูกค้า จำหน่ายทั้งแบบปลีกและส่ง

อำพร สุทธาชัย

84 หมู่1 บ้านสันปูเลย ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 085-348-9518
อีเมล์ : sutthachai1975@gmail.com
Social : FB : ฝ้ายคำแก้ว @faikhamkaew