ขะแจ๋หลงลื้อ

ขะแจ๋หลงลื้อ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการอนุรักษ์และสืบทอดวิธีการทอผ้าแบบตั้งเดิมของคนไทลื้อ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้สูงอายุในชุมชน ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ 

ผลิตภัณฑ์ของ ขะแจ๋หลงลื้อ ใช้สีย้อมผ้าจากพืชสมุนไพรและเปลือกไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาถักทอเป็นลวดลาย ‘ขะแจ๋หลงตู้’ อย่างประณีตและงดงาม เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นมีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดลำพูน

วราพร สุยะใหญ่

69 หมู่ 17 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
โทรศัพท์ : 080-078-2610
อีเมล์ : cavariar@hotmail.com
Social : FB : ขะแจ๋หลงลื้อ ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าทอภูมิปัญญาไทลื้อ