A Pearl & Stone

A Pearl & Stone ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับที่ทำด้วยมือ มีจุดเริ่มต้นจากความชื่นชอบการทำงานฝีมือของ คุณภัณฑิลา  ผาทอง ที่เรียนรู้และฝึกฝนการร้อยเครื่องประดับด้วยตัวเอง สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยใจรัก ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่หยุดนิ่งในพัฒนารูปแบบชิ้นงาน

ผลงานของ A Pearl & Stone มีจุดเด่นคือเทคนิคการถักและร้อยเชือก โดยนำวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น หินสี ลูกปัดแก้ว และวัตถุดิบท้องถิ่น มาเรียงร้อยผสานความเชื่อเรื่องหินมงคล ที่ยังคงความสวยงามแบบล้านนา สร้างความโดดเด่นและความแปลกใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ภัณฑิลา ผาทอง

2 หมู่ 1 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 061-542-2629
อีเมล์ : phanthila416@gmail.com
Social : FB: A Pearl & Stone Handmade