ภาชานะ สตูติโอ

ภาชานะ สตูดิโอ สถานที่ที่รังสรรค์งานเซรามิคด้วยสุทรียภาพเข้ากับการใช้งาน มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 จากความรักในการทำเซรามิคของ คุณโกมล คงเจริญ สู่การสร้าง Porcelain studio เพื่อส่งต่อแรงบรรดาลใจสู่การสร้างสรรค์ผลงานปั้นที่เน้นความเป็นศิลปะมากกว่าการผลิตแบบโรงงาน และสามารถใช้งานได้จริง

ผลงานเซรามิคจาก ภาชานะ สตูดิโอ มีคอนเชปต์ในการสร้างที่หลากหลาย งานทุกชิ้นถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจงในทุกขั้นตอน มีเอกลักษณ์อยู่ที่รูปร่างลักษณะของตัวชิ้นงาน แม้ถูกสร้างจากคอนเซปต์เดียวกันแต่ผลงานหนึ่งชิ้นจะมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

โกมล คงเจริญ

444/1 หมู่ 7 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 081-711-5007
อีเมล์ : Pachanastudio@gmail.com
เว็บไซต์ : www.PaChaNaStudio.com
IG : pachana_studio
Social : FB : Pachana Studio / Komol Kongcharoen