บริษัท ภราดรอินโนซิส จำกัด

บริษัท ภราดรอินโนซิส จำกัด เริ่มธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิตอิฐ กระเบื้องดินเผา กระเบื้องเซรามิค และวัสดุตกแต่งบ้านและสวน มุ่งเน้นการต่อยอดจากภูมิปัญญาไทยตลอดการดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี ภายใต้แนวคิด “คงคุณค่าธรรมชาติและเอกลักษณ์ท้องถิ่น”

ผลงานเซรามิคจาก บริษัท ภราดรอินโนซิส จำกัด มีรูปแบบการผลิตแบบ Semi-Handmade ที่ผสมผสานระหว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและธรรมชาติ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายร่วมสมัย

วิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

260/1 หมู่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 095-234-5556
อีเมล์ : paradorninnosys@gmail.com
เว็บไซต์ : www.paradorn.co.th
Social : FB : บจก.อิฐภราดร เชียงใหม่