แอ็ดวานซ์ แมททีเรียล ซัพพลาย

บริษัทน้องใหม่ที่ขยายกิจการมาจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตดินสำหรับงานเซรามิค หันมาเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดดินอินทรีย์ โดยมีคุณปรีชา ศรีมาลา เป็นกรรมการผู้จัดการ 

สินค้าผลิตจากแร่ที่ใช้ปรับสภาพบ่อปลา บ่อกุ้ง โดยมีเทคนิคการผลิต และการขึ้นรูปแบบพิเศษเฉพาะตัว ผ่านกรรมวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง เมื่อโดนน้ำจะอุ้มน้ำ ไม่ขึ้นรา สามารถนำไปผสมดินเพื่อทำให้ดินร่วนขึ้น ช่วยให้ดินเดิมมีคุณภาพดีขึ้น เสริมดินปลูกต้นไม้ให้มีโพรงอากาศเพื่อลดการเกิดเชื้อราในดิน หรือใช้ปรับสภาพบ่อกุ้ง บ่อปลา ให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยง

ปรีชา ศรีมาลา

249 หมู่ 8 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทรศัพท์ : 081-992-2298
อีเมล์ : Pypree@gmail.com
Social : FB : บริษัทแอ็ดวานซ์ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด