มลฝ้ายบาติก

มลฝ้ายบาติก  ร้านผ้าฝ้าย OTOP ระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหัตกรรมบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน หมู่บ้าน OTOP แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  โดยพื้นฐานเป็นกิจการครอบครัวของ คุณนฤมล  เนตรผาบ ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

ผลิตภัณฑ์ของ มลฝ้ายบาติก มีการตัดเย็บที่ปราณีตและลวดลายผ้าทอพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น จึงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจัดแสดงผลงานสินค้าในจังหวัดต่าง ๆ 

นฤมล เนตรผาบ

71/1 หมู่ 3 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โทรศัพท์ : 084-502-6749
อีเมล์ :
Social : FB : ผ้าฝ้ายลำพูนมลฝ้ายบาติก