ชนกฝ้ายแพรไหม

แหล่งรวบรวมและอนุรักษ์งานที่เกี่ยวกับราชสำนักทางล้านนา ทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยถ่ายทอดผ่านทางงานปัก งานถัก และงานทอ ซึ่งเป็นงานชั้นสูง โดยจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เส้นไหมและเส้นคำ ซึ่งเป็นวัสดุโลหะหายาก ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบในงานหัตถกรรม ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยาก 

ชิ้นงานที่โดดเด่น ประกอบไปด้วย งานผ้าลุนตยาโบราณที่ผ่านการทอแล้วจึงนำมาปักด้วยเส้นคำ และประดับด้วยอัญมณีต่างๆ ถอดรูปแบบงานผ้าซิ่นที่เจ้าดารารัศมีได้ทรงใช้มาก่อน งานผ้าคลุมไหล่เส้นคำซึ่งต้องใช้เส้นคำที่มีคุณภาพสูงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองผิว รวมถึงต้องใช้ความพิถีพิถัน และระยะเวลาในการถักที่นานร่วม 6 เดือน รวมไปถึงงานผ้าทอมือ เชิงซิ่นคำ หรือผ้าซิ่นคำ งานทอผ้าไหมเชียงใหม่ ผ้าทอยกดอกที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของทางล้านนา และหาชมได้ยากในปัจจุบัน
 

ขวัญชนก ชมภูศรี

27/1/1 ถ.วัวลาย ซ.2 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 5010
โทรศัพท์ : 098-904-5199
อีเมล์ : kchompoosri@gmail.com
Social : FB : ชนกฝ้ายแพรไหม