วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้

ออนใต้ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV) วิถีชีวิตแบบ "บ้านจุ้ม เมืองเย็น" ชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นชื่อเพราะเป็นชุมชนร้อยเรื่องเล่า มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย วิถีชีวิตของคนในชุมชนยังคงเรียบง่าย อนุรักษ์ภูมิปัญญา และนำวัฒนธรรม วิถีชีวิตมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าให้สินค้าและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น


นอกจากการพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร และอาหารพื้นถิ่นเพื่อสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวออนใต้แล้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออนใต้ ยังได้ส่งเสริมการพัฒนางานเซรามิกที่มีการเขียนลายเชิงอนุรักษ์ในแบบฉบับของสันกำแพง โดยมีการนำเอาเรื่องเล่า งานศิลปกรรมของพื้นที่สันกำแพงมาดัดแปลงเป็นลวดลายงานเซรามิคแนวเครื่องถ้วย จนได้งานเซารามิคที่มีความเฉพาะสะท้อนมนเสนห์ของสันกำแพง

ฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ

24/3 หมู่ 2 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 096-698-5508
อีเมล์ : Jaocyber@gmail.com
Social : FB : หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, Ontai Farm