ขรินทร์ ผ้าฝ้ายใยกัญชง

ขรินทร์ ผ้าฝ้ายใยกัญชง ผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้ายและผ้าใยกัญชงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  ดูแลออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์โดย คุณขรินทร์  ศรีเมฆ เจ้าของกิจการ ผู้นำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาเล่าเรื่องราวผ่านชิ้นงาน สร้างเอกลักษณ์ของงานปักจากวัสดุในท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ของ ขรินทร์ ผ้าฝ้ายใยกัญชง มีความโดดเด่นด้านการนำผ้าทอจากในกัญชงมาออกแบบและตัดเย็บตามรูปแบบเสื้อผ้าชาวเขาประยุกต์ ร่วมสมัย ที่ยังคงความงามแบบผ้าไทยทางเหนือ สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
 

คุณขรินทร์ทิพย์​ ศรีเมฆ

9 หมู่ 4 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 098-468-2496
อีเมล์ : kharin.suay@gmail.com
Social : FB : ขรินทร์ ผ้าฝ้ายใยกัญชง