กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านดงหาดนาค “ธิดาผ้าฝ้าย”

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านดงหาดนาค ดำเนินธุรกิจแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือโดยสมาชิกในชุมชนที่มีความสามารถในการทอผ้า จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ธิดาผ้าฝ้าย” โดยมี คุณธิดา  สุขสม เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ของ ธิดาผ้าฝ้าย มีความหลากหลาย เช่น เสื้อคลุมผ้าฝ้ายสะท้อนน้ำ เสื้อผ้าฝ้าย ถุงย่ามยูกาตะ และกระเป๋า ที่ออกแบบให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภคในปัจจุบัน ตกแต่งด้วยลวดลายปักผ้า ลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ 

ธิดา สุขสม

361 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 084-378-5461
อีเมล์ : thidapafai@gmail.com
Social : FB : ธิดาผ้าฝ้าย