ศิริพรรณ ดี รวย เฮง

หนึ่งในวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าซาง มีคุณ ศิริพรรณ เหลี่ยวไชยพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บผลิตภัณฑ์เครื่องนอนมากว่า 30 ปีเป็นผู้ก่อตั้งร้าน ศิริพรรณ ดี รวย เฮง อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นฝีมือการตัดเย็บบุกเบิกการขายจนประสบผลสำเร็จ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นสินค้า OTOP ประจำจังหวัดลำพูน สามารถกระจายงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน

สินค้าของร้านมีหลายชนิด จำหน่ายออกไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะเป็นที่ต้องการมากในภาคเหนือ เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม และยังมีสินค้าอื่น ๆ เช่น ปลอกผ้าคลุมเบาะรองนั่ง ปลอกผ้าคลุมเบาะรองนอน เบาะรองนั่ง เบาะรองนอน ทั้งหมดเน้นการเย็บด้วยมือ เพราะจะได้งานที่ละเอียด คงทน และสวยงามกว่า 
 

ศิริพรรณ เหลี่ยวไชยพันธุ์

242 ถนนลำพูน-ลี้ สาย 106 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทรศัพท์ : 081-473-4949
อีเมล์ : Sabaidee.panoi@gmail.com
Social : FB : ศิริพรรณ เหลี่ยวไชยพันธุ์