บ้านหนองครก

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองครก หนึ่งในวิสาหกิจชุมชน ตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นจากวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่คงอยู่ร่วมกับธรรมชาติอันสวยงาม สมบูรณ์ ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องจักสาน โดยใช้ไม้ไผ่ วัสดุในชุมชน ผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้าน ปรับปรุงสินค้าให้เป็นของใช้ และของฝากของชุมชนขายให้กลุ่มนักท่องเที่ยว และขายส่งไปยังพื้นที่อื่น

สินค้าของกลุ่มจักสาน อาทิ ตะกร้าสาน ที่รองแก้ว ชะลอม กระเช้า หูหิ้วแก้วกาแฟ ซึ่งได้จากการนำไม้ไผ่ในชุมชนมาสาน สินค้าแต่ละชิ้นมีเคล็ดลับความสวยงาม คงทน อยู่ที่วิธีการเลือกไม้ไผ่ที่ดีและเหนียว โดยชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่น ๆ เช่น พัดหอม ถุงหอม กระเป๋า ซองชงกาแฟ ที่เป็นที่นิยม

คุณนิตยา อูปคำแดง

บ้านหนองครก 30 หมู่10 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 093-956-4558
อีเมล์ :
Social : FB : กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองครก