วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2539 จากการรวมกลุ่มของแม่บ้านบ้านศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ สะท้อนให้เห็นการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อรักษาภูมิปัญญาในอดีตให้อยู่คู่ปัจจุบัน และต่อยอดสู่อนาคต

‘ผ้าทอน้ำมอญ’ หนึ่งในสินค้าโอทอป (OTOP) ประจำจังหวัดลำปาง ใช้ฝ้ายที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของเส้น ใช้น้ำแร่ในบ่อน้ำแร่ธรรมชาติแจ้ซ้อนมาช่วยในการย้อมสีจนได้เส้นใยที่มีผิวสัมผัสนุ่มลื่น ถักทอด้วยมือ อนุรักษ์ภูมิปัญญาด้วยการขึ้นลายด้วย ‘ไก’ มีลักษณะเป็นลายเกลียวนูนออกมาจากเนื้อผ้า ใช้การออกแบบลวดลายในทางขวาง แตกต่างจากการทอดั้งเดิมที่นิยมขึ้นลายตามยาว ผ้าทอแต่ละชิ้นจึงมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก สีของฝ้ายที่สลับสีอ่อน - แก่ และการขึ้นลายที่ไม่ซ้ำกันของผ้าทอน้ำมอญ ช่วยเสริมเสน่ห์ของผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติให้งดงาม และทรงคุณค่ามากขึ้น
 

สุทธิพร บุตรปะสะ

147 ม.2 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน 52240
โทรศัพท์ : 093-623-2494
อีเมล์ : nammorn@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.nammorndesign.com/
Line : aormaru
IG : nammorndesign
Social : FB : Nammorn Design ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผ้าย้อมน้ำแร่แจ้ซ้อน