กระเป๋าผ้าด้นทำมือ

เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เริ่มต้นจากคุณมนชยา ไชยอุรินทร์ ที่เดิมทำเกษตร แปรรูปสินค้าเกษตร ต่อมาคิดหาโอกาสในการทำงานศิลปะจากงาน Hand made จึงรวมกลุ่มกับคนในชุมชนกว่า 20 คน พัฒนาสินค้าผ้าเย็บมือ โดยการนำผ้าที่ได้จากการผลิตในชุมชน และโรงงาน มาออกแบบตัดเย็บเป็นกระเป๋าเครื่องใช้อื่นๆ ที่ทำมือ ด้นมือ 100%

สินค้าทำจากเนื้อผ้าแคนวาสคุณภาพดี มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ ผ้าด้น กระเป๋าด้น เย็บมือด้วยความประณีต สีสันสดใส คงทน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

มนชยา ไชยอุรินทร์

2 ม. 8 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 089-479-1280
อีเมล์ : monchaya6802@gmail.com
Social : FB : กระเป๋าผ้าด้นทำมือ by Monchi